CLOSING DATE
TIME
LEFT
       
days hrs min sec
  Četvrta Cirkularna izložba fotografije  
  "SERBIA MONTENEGRO GRAND CIRCUIT 2021"  
  PLAĆANJE    
 

- Kotizacija je obavezna za sve učesnike izložbe:
za članove FSS-a 2.800 dinara a za učesnike iz Srbije 3.000 din.

- Kotizacija je jedinstvena za sve teme.


Dinarski žiro račun: 340-11410190-78

Svrha doznake: Kotizacija DPW

Primalac: Digital Photo World, Novi Sad


Da biste koristili PayPal način plaćanja, morate da se ulogujete na strani "Prijava".


- U slučaju da su Vam ove opcije nedostupne novac možete poslati zajedno sa CD-om i prijavom.
- Radovi autora koji ne uplate kotizaciju neće biti žirirani. 
 
     
  Privacy Policy